Dětská a rodinná terapie

 

V rámci dětské a rodinné terapie poskytujeme:

 

- jednorázové konzultace pro rodiče, děti a mládež

- terapeutické vedení klientů s poruchami chování a dalšími problémy

- individuální výchovné a kariérové poradenství