O nás

 

PhDr. Andrea Mládková

psycholožka

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na FF UK (1990-1996), rigorózní zkoušku jsem složila v roce 2000. Po ukončení studia jsem začala pracovat v oblasti Human Resources (HR, personalistika). Nejprve v malé poradenské firmě, později ve farmaceutické firmě Zentiva, kde jsem setrvala šest let. V Zentivě jsem pracovala na pozici manažer pro nábor a výběr zaměstnanců, mou odpovědností byl výběr zaměstnanců do středního a vyššího managementu, výběr specialistů a medicínských reprezentantů. V letech 2002 – 2006 jsem prošla psychoterapeutickým výcvikem v Gestalt terapii organizovaným Institutem pro gestalt terapii v Praze (IGT). Po skončení mateřské dovolené jsem opustila oblast personalistiky a od roku 2008 jsem pracovala jako psycholog, psychoterapeut v nestátním zdravotnickém zařízení CKP Dobřichovice. V Psychosomatické poradně poskytuji psychologické poradenství dospělým a dospívajícím klientům, dále profesní poradenství a psychologickou diagnostiku. Jsem součástí týmu, který provádí komplexní psychosomatické vyšetření. Jsem členem Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP.
Jsem vdaná, mám dvě děti a psa.

 

 

Mgr. Vladimír Mládek

konzultant osobního rozvoje

Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Má praxe lékárníka mě postupně přivedla na cestu hledání vnitřních zdrojů k úzdravě a přijetí odpovědnosti za to, co nás v životě potkává. Tak jsem se dostal i k psychosomatickému pohledu na nemoc a přístup k životu.
V letech 2007 až 2010 jsem studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté jsem absolvoval roční kurz hypnózy, Dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice a další vzdělávací kurzy a semináře. Jsem frekventantem výcviku v psychoanalytické skupinové terapii.

Ve volném čase se věnuji rodině, pobytu v přírodě, sportu (bojová umění, lukostřelba), literatuře a vlastnímu rozvoji.
V rámci sebezkušenostního a sebepoznávacího poradenství, využívám zejména arteterapeutické techniky, aktivní imaginaci a přístupy procesově orientované psychologie.

 

 

Mgr. Martina Jirovská

psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (ukončení 2004) a absolvovala psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (Person Centred Approach) (ukončení 2006) vycházející z humanistické psychologie. V dalším vzdělávání jsem se orientovala na práci s krizí a traumatem, vztahovou problematiku – práci s jednotlivcem i s párem, mediaci mezilidských konfliktů. Po promoci jsem pracovala jako psycholožka v krizovém centru (SOS centrum při SKP Diakonie) a vedla Linku psychopomoci při České asociaci pro psychické zdraví, od roku 2011 pracuji v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a pracuji s klienty v soukromé praxi.
Já sama jsem vdaná, mám dvě děti, ráda fotím, čtu, chodím do přírody, tančím, učím se na piano.

 

 

Mgr. Lucie Sušická

klinická psycholožka a psychoterapeutka
externí spolupracovník

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Pracuji v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov na oddělení pro léčbu závislostí a v Centru komplexní péče Dobřichovice. Zde poskytuji individuální, párovou a rodinnou terapii a jsem členkou týmu, který provádí komplexní psychosomatická vyšetření. Jsem absolventkou Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psycho- somatických poruch. 
Jsem vdaná a mám 3 děti.

 

 

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

psycholožka
externí spolupracovník

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Univerzitě Karlově v roce 1996, kde jsem také absolvovala doktorát se sociální psychologie. Na domovské katedře psychologie FFUK pracuji od roku 2005 dosud jako odborná asistentka. Věnuji se vývoji psychické odolnosti u dětí. Vedu kurzy pro učitelky a učitele mateřských a základních škol. Píši o psychologii dítěte. Jsem bilingvní, tím pádem umím velmi dobře němčinu. Díky tomu dlouhodobě spolupracuji s Hogrefe Testcentrum na překladu a převodu diagnostických metod z němčiny do češtiny. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (Person Centred Approach). V poradenství jsem zaměřená na rodiny s předškolními dětmi, ať již se jedná o výchovné potíže nebo komplikované situace v rodině, jako je rozvod rodičů.
Poradenství je možné v českém nebo německém jazyce.