O nás

 

PhDr. Andrea Mládková

psycholožka

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na FF UK (1990-1996), rigorózní zkoušku jsem složila v roce 2000. Po ukončení studia jsem začala pracovat v oblasti Human Resources. Nejprve v malé poradenské firmě, později ve farmaceutické firmě Zentiva, kde byl mou odpovědností nábor a výběr zaměstnanců do středního a vyššího managementu.

V letech 2002 – 2006 jsem prošla psychoterapeutickým výcvikem v Gestalt terapii organizovaným Institutem pro gestalt terapii v Praze (IGT). Po skončení mateřské dovolené jsem opustila oblast personalistiky a od roku 2008 jsem pracovala jako psycholog, psychoterapeut v nestátním zdravotnickém zařízení CKP Dobřichovice, které se zabývá léčbou psychosomatických onemocnění.

V současné době pracuji ve školském poradenském zařízení s dětmi a dospívajícími a v soukromé praxi v Praze, kde poskytuji psychologické služby dospělým, dětem i rodinám. Dále nabízím profesní a kariérové poradenství a psychologickou diagnostiku.

Jsem členem Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a absolvent akreditovaného kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Jsem vdaná a mám dvě děti. Volný čas ráda trávím s rodinou v přírodě.

 

 

 

Mgr. Vladimír Mládek

psychologický poradce a arteterapeut, mediátor

Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Má praxe lékárníka mě postupně přivedla na cestu hledání vnitřních zdrojů k úzdravě a přijetí odpovědnosti za to, co nás v životě potkává. Tak jsem se dostal i k psychosomatickému pohledu na nemoc a přístup k životu.

V letech 2007 až 2010 jsem studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté jsem absolvoval roční kurz hypnózy, Dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice, výcvik v Sandplay terapii a další vzdělávací kurzy a semináře. Jsem frekventantem výcviku v psychoanalytické skupinové terapii.

Zabývám se také prací se závislotmi a odvykáním a jsem poradcem pro odvykání kouření garantovaným ČLeK.

Jsem absolventem Komplexního výcviku v mediaci a působím také jako mediátor.

Jsem členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a České arteterapeutické společnosti (ČAA). 

Ve volném čase se věnuji rodině, pobytu v přírodě, sportu (bojová umění, lukostřelba), literatuře a vlastnímu osobnímu rozvoji.

 

 

 

Mgr. Lucie Sušická

klinická psycholožka a psychoterapeutka
externí spolupracovník

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Pracuji v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov na oddělení pro léčbu závislostí a v Centru komplexní péče Dobřichovice. Zde poskytuji individuální, párovou a rodinnou terapii a jsem členkou týmu, který provádí komplexní psychosomatická vyšetření. 

Jsem absolventkou Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch.

 
Jsem vdaná a mám 3 děti.