Psychologické služby

 

"Překážky na cestě jsou jen skryté příležitosti. Odrážejí vaše očekávání. Když jim budete čelit s pokorou, povedete klidnější a vnímavější život."

Carl Abbott

 

Psychoterapie léčí nejen duši, ale přispívá také k fyzickému zdraví a posílení imunity tím, že napomáhá změnit celkovou situaci a životní podmínky jedince.

 

Učí nás:

  • zvládat stres
  • překonávat emocionální problémy
  • vylepšovat naše vztahy
  • bojovat se závislostí
  • rozvíjet komunikační dovednosti
  • prohloubit uvědomění sebe a své situace v životě 

 

Namísto „instantních“ krátkodobých řešení nabízíme našim klientům komplexní přístup.

Systematickou práci na sobě, jejímž předpokladem je to, že je klient ochoten ve svém životě něco aktivně změnit.

 

 

Individuální a párová psychoterapie

 

V souladu s psychoterapeutickým zaměřením uplatňujeme v naší práci princip důvěry – důvěry v člověka a růstový potenciál každého jedince i vztahu. Věříme, že terapie – individuální i párová – dokáže zajistit takové podmínky, aby bylo možné dosáhnout nejen odstranění akutních obtíží, ale nalezení a naplnění vlastní, vědomé a uspokojující životní cesty a rozvoje otevřené komunikace (nejen) mezi partnery.

Zaměřujeme se na obtíže ve vztazích – zejména partnerských (konflikty či naopak vzájemné vzdalování, krizové fáze vztahu, nevěra, žárlivost, nefunkční komunikace, emoční frustrace, obtíže při navazování vztahů, opakovaný výběr nevhodného partnera, atd.). Je možné přijít společně v páru nebo také jako jednotlivec a společně pak můžeme hledat zdroje těchto obtíží a možnosti jejich řešení.