Psychosomatické vyšetření

 

"Člověk je bio-psycho-sociálně-spirituální systém, v němž jsou všechny složky propojeny v jediný celek a navzájem se ovlivňují."

G. Danzer

 

Vstupní konzultace s psychologem je vedena formou rozhovoru mezi rovnocennými partnery. Využívá časovou osu k snadnějšímu uspořádání jednotlivých událostí a potíží. Jejím cílem je najít okruh řešitelných potíží a stanovit optimální postup k jejich odstranění nebo zmírnění.

 

Tento psychosomaticky orientovaný přístup nahlíží na klientovy zdravotní obtíže v širokém sociálním a psychologickém kontextu jeho života. To umožňuje mnohem efektivněji hledat východiska a řešení.

Na druhé straně ovšem předpokládá klientovu aktivní spolupráci a ochotu se uzdravit.