Mediace

 
Nabízíme vám možnost řešit vaše spory a konflikty prostřednictvím mediace. 
 
Mediace je způsob hledání řešení vzniklé situace prostřednictvím mediátora, odborníka, který nestranně a profesionálně řídí proces hledání takové dohody, v níž budou zohledněny potřeby a zájmy obou (všech) zúčastněných stran.
 
Mezi jednoznačné výhody mediace patří zejména
- výrazně nižší finanční a časové nároky, než při řešení sporu soudní cestou
- prostor pro flexibilní a nebyrokratické řešení vyhovující oběma (všem) zúčastněným stranám
- přístup zaměřený na budoucnost (hledání řešení "tady a teď"), nikoliv na minulost (hledání viny)
- řešení systémem win-win (na rozdíl od win-lose řešení prostřednictvím soudu) 
 
Jak to probíhá:
Ještě před vlastní mediací probíhá obvykle úvodní schůzka, kde si vyjasníme co je a co není mediace, co od ní lze očekávat a co nikoliv, jakým způsobem a za jakých pravidel obvykle probíhá. 
Poté může začít vlastní mediace, kdy obvykle mediátor hovoří střídavě s účastníky a dává jim dostatek prostoru pro jejich vyjádření k dané situaci. Mediace může, v případě potřeby, probíhat i odděleně, kdy mediátor hovoří s každým z účastníků zvlášť.
 
Cena za úvodní setkání i za vlastní mediaci se řídí dle aktuálního ceníku a bývá obvykle hrazena účastníky napůl (rovným dílem).