Rozhovor o psychosomatickém přístupu.

17.09.2017 16:18

Na postálu Žena.cz vyšel rozhovor PhDr. Andrey Mládkové o psychosomatických aspektech nemocí.

Přečíst si ho můžete zde Žena.cz.

—————

Zpět