Arteterapie

 

Arteterapie využívá výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích.
Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a pracuje se tedy s procesem výtvarné tvorby, a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby
jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány. (ČAA)

 

Arteterapie je "výlet do říše snění". Sen a snění označil za královskou cestu do nevědomí již Sigmund Freud. Nevědomí je část psychiky, která naše životy ovlivňuje mnohem více, než si uvědomujeme. Hovoří k nám ale jazykem, kterému většinou nerozumíme. A v arteterapii se, mimo jiné, učíme tomuto jazyku rozumět. Rozumět svým přáním, potřebám, strachům. Protože abychom s nimi mohli efektivně pracovat, musíme si je nejdříve uvědomit a poznat.

 

V Psychosomatické ordinaci Vám nabízíme arteterapeutické sebezkušenostní a sebepoznávací poradenství buď jako samostatný individuální či skupinový program program nebo jako doplněk k psychologickému poradenství.