Leymannův ateliér

 

Leymannův ateliér (jehož název byl zvolen podle švédského psychologa Hainze Leymanna, který patřil k největším průkopníkům anti-mobbingu v Evropě) je věnován některým formám narovnání či dokonce léčby (terapii) křivd a škod, které byly způsobeny „obětem“ (osobám, které se staly terčem nebo cílem) vztahové patologie.

Při této práci využíváme zejména arteterapii, která vhodně rozšiřuje stávající skromné možnosti práce s lidmi, kteří jsou vystaveni – často za pasivního přihlížení celé společnosti – brutálním formám agrese, nátlaku a stresu, jakou vztahová patologie bezesporu představuje.

Při jednotlivých setkáních jde ve velké míře o vyjádření a zpracování svých pocitů a zážitků jinak než pouze za pomoci slov. Jde přitom také o hlubší poznání emocí v kontextu traumat, kterými pronásledovaní zaměstnanci obvykle prošli nebo procházejí. O získání odstupu a náhledu na konkrétní situaci, včetně případného vlastního přispění ke vzniku situace.

 

Leymannův ateliér připravuje Psychosomatická ordinace v úzké spolupráci s Anti-mobbing-clubem a o.s. Práce a vztahy, zastoupenými PhDr. Pavlem Beňem, zakladatelem a dlouholetým propagátorem anti-mobbingových aktivit v České republice a autorem odborných publikací  na toto téma.