Psychologie sebeobrany

 

Nejlepší sebeobranou je ...

... se do problémové situace vůbec nedostat. 


Fyzický konflikt je vždy velmi nevyzpytatelný. 
Nevíte, komu čelíte, co je zač, zda je ozbrojen nebo zda není pod vlivem nějakých látek.
Nemůžete vyloučit, i když jste třeba trénovaný bojovník, že vás útok nezaskočí. Že neuklouznete nebo neklopýtnete. Nebo že budete mít prostě smůlu a útočník vás "dobře trefí". 
Že budete zraněn, třeba i s trvalými následky. Nebo dokonce zabit.
Nemůžete ani vyloučit to, že útočníka (úmyslně či neúmyslně) zraníte či zabijete vy. A pak budete čelit právním důsledkům svého jednání.
 
Takže v první řadě prevence!
 
Ne vždy se to ale podaří.
Pokud se tedy do problémové situace dostaneme, pak bychom měli jednat tak, abychom se vznikajícímu konfliktu, zejména fyzickému, vyhnuli, případně vznikající konflikt neeskalovali.
 
Ani toto se vždy nemusí podařit a konflikt se tak stane nevyhnutelný.
Nebo se dostanete do situace, kdy budete chránit zdraví a život svůj nebo svých blízkých.
Zde žádné jednoduché rady nejsou a nejlepší je pravidelný nácvik toho jak v dané situaci reagovat.
 
Ale i tak je dobré seznámit se se základními principy jak se v dané situaci chovat.