Strategie zvládání stresu

 

Se stresem se setkáváme každý den. Ke stresorům současného života patří tíživé situace, zatížené mezilidské vztahy i rozhodování „pod tlakem“.

Někteří jedinci jsou vůči stresu odolnější než jiní. V čem spočívá individuální odlišnost v oblasti prožívání a zvládání zátěže?

Chcete zjistit, jak jste na tom se zvládáním stresu Vy? 

Poznat, jaké jsou Vaše silné stránky, které Vám stres pomáhají zvládnout a slabá místa, která Vás činí ke stresu náchylnými?

Přijdte se o sobě dozvědět více prostřednictvím ověřených psycho- diagnostických testů administrovaných zkušeným psychologem.

A co vás čeká?

  • vyplňování testu na počítači, cca 15 minut 
  • analýza výsledků a možných oblastí pro další práci

 

Tento program je možno absolvovat samostatně nebo jako součást komplexního "balíčku" Profesního poradenství.